Archive

Hvorfor rekrutteringstjenester er rimelige

I samtaler med nye potensielle kunder er det ofte to ting som går igjen når de IKKE bruker rekrutteringsselskap ved nyansettelser i dag: «Det er for dyrt», eller, «vi ansetter utelukkende gjennom eget nettverk». Alle står ...
Top