Hvorfor Firstrate Consulting?

Vår evne til å sette oss inn i komplekse fagområder slik at vi forstår kundens reelle behov, er det som gjør at vi kan levere med stor kvalitet og treffsikkerhet.

Vår visjon er å hjelpe selskaper med verdiskapning slik at de når sitt fulle potensial. Dette gjør vi gjennom å identifisere virksomhetens reelle behov og gjennomføre en rekruttering som er preget av innsikt, grundighet og tett dialog.

Vi har spesialisert oss på rekruttering til energi-, marin- og fornybar industri med søkelys på tech-selskaper i vekst.

I Firstrate finner vi ikke en god kandidat – vi finner den beste.

Det kan være svært lønnsomt å la oss gjøre jobben for deg når dere leter etter nye kollegaer. Å finne riktige folk er ikke bare avgjørende for å unngå dyre feilansettelser, men også for å fange opp merverdien som en virkelig god ansatt skaper. 

Rekruttering av nye medarbeidere er et av de mest kritiske valgene du må ta som leder. La derfor en av våre rådgivere hjelpe deg med denne prosessen, slik at du kan fokusere på bedriftens kjernevirksomhet. 

Vi kjenner regionen vi jobber i godt, og har en solid forståelse for hvordan vi skal finne de riktige personene for deg og din bedrift. Siden oppstarten i 2020 har vi levert dyktige fagfolk til en rekke selskaper.

Velger du å bruke oss, kan vi hjelpe deg med hele eller deler av prosessen, eller fungere som en ekspert i en beslutningsprosess. Vi kan hjelpe til med alt fra utlysningstekst og annonsering til executive search og utvelgelse av kandidater, intervjuer, personlighetstester og selve ansettelsen, slik at dere kan fokusere på deres kjernevirksomhet. 

Her er et eksempel på en ansettelsesprosess hos oss:

ForståOppstartsmøte
Stillingsanalyse
FinneAnnonsering
Executive search
MøteScreening
Førstegangsintervju
TesteFagintervju
Case/testverktøy
PresentereFinaleintervju
BekrefteBakgrunnssjekk
Referansesamtaler

De beste kandidatene for en stilling er gjerne allerede i en jobb som de er fornøyd med, og er derfor ikke aktive søkere.

For å finne slike passive kandidater bruker vi blant annet LinkedIn, våre egne nettverk, samt gjør målrettede søk i databaser. Å lykkes med search handler mye om timing. Det må passe for kandidaten som blir kontaktet, samtidig må vedkommende ofte myknes opp og overtales til å vurdere et jobbskifte.

Ofte melder behovet seg for å leie inn ressurser, enten til korte eller lengre oppdrag. Gjennom vårt omfattende nettverk og gode arbeidsmetodikk sikrer vi riktig kompetanse til riktig tidspunkt. 

Ved en bemanningsløsning gjør vi like grundige prosesser som en vanlig fast ansettelse. Dette for å sikre at kompetansen til kandidaten er god, samt at vedkommende raskt vil fungere i arbeidsmiljøet og bidra på en konstruktiv måte.

Vi har arbeidsgiveransvaret og følger opp både arbeidstaker og dere som oppdragsgiver underveis i hele prosessen.